Ansvarsfraskrivelse

Sidst opdateret: 6. Juni 2022

Besprout's formål er at forbedre den offentlige adgang til oplysninger om veganske produkter og deres brug.

Ved brug af Besprout's hjemmeside og mobile applikationer (herefter kaldet “tjenester”), accepterer brugeren fuldt ud nedenstående ansvarsfraskrivelse. Brugeren har derfor pligt til at sætte sig nøje ind i erklæringen. Er brugeren uenig i hele eller dele af denne ansvarsfraskrivelse skal brugen af Besprout's tjenester ophøre.

Besprout bestræber sig på at være omhyggelige med oprettelse og vedligeholdelse af oplysningerne på dets tjenester, således at indholdet i for eksempel produkt- og tilsætningsstof oplysninger er korrekte og ajourførte. Til trods for disse anstrengelser er produkter, herunder for eksempel tilgængelighed, ingredienser og næringsindhold, dog udsat for hyppige ændringer, hvorfor Besprout ikke garanterer for, at indholdet er korrekt og ajourført. Besprout appellerer til altid at tjekke produktoplysningerne på det aktuelle produkt før brug.

Besprout fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af dets tjenester, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på tjenesterne.

Endvidere fraskriver Besprout sig ethvert ansvar for rigtigheden af oplysninger på indholdet af andre hjemmesider og tjenester, hvortil der henvises eller linkes, ligesom Besprout ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for indholdet af, tekniske fejl eller computervira og lignende på sådanne linkede tredjepartshjemmesider og tjenester.

Besprout forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, helt eller delvist at revidere tjenesterne samt at tilbagekalde eller begrænse adgangen til deres indhold.

Brugen af Besprout er underlagt dansk ret, og tvister, der opstår i forbindelse med brug af indholdet på tjenesterne, skal afgøres af danske domstole efter dansk ret.